kwiaciarnia ³ód¼, kwiaty ³ód¼, bukiety ³ód¼ - floral studio
kwiaciarnia ³ód¼
bukiety ³ód¼
dekoracje kwiatowe ³ód¼
kwiaty ³ód¼
kompozycje kwiatowe ³ód¼
dostawa kwiatów ³ód¼
dostawa kwiatów ³ód¼
dostawa kwiatów ³ód¼
 

Floral Studio - kwiaciarnia ³ód¼, kwiaty ³ód¼, bukiety ³ód¼

FLORAL Studio to jedyna w swoim rodzaju pracownia uk³adania kwiatów, za³oæona przez Elæbietź - artystź plastyka.
Tu powstaj± kompozycje wyj±tkowe i nowatorskie.

Ro¶lina to tworzywo,które jest mi pos³uszne. O kwiatach wiem wszystko, bo opieram siź na do¶wiadczeniu rodziny, która stworzy³a ³ódzkie ogrodnictwo.

NASZA DEWIZA: NIE MA RZECZY niemoæliwych !

NASZA SPECJALNO¦Ę: ZADANIA TRUDNE !