kwiaty ³ód¼, bukiety ³ód¼, kwiaciarnia ³ód¼ - floral studio
kwiaciarnia ³ód¼
bukiety ³ód¼
dekoracje kwiatowe ³ód¼
kwiaty ³ód¼
kompozycje kwiatowe ³ód¼
dostawa kwiatów ³ód¼
dostawa kwiatów ³ód¼
dostawa kwiatów ³ód¼
 

Floral Studio - kwiaty ³ód¼, bukiety ³ód¼, kwiaciarnia ³ód¼

FLORAL Studio - pracuje w oparciu o w³asne zaplecze ogrodnicze - ro¶liny i kwiaty, proponowane naszym klientom, w wiźkszo¶ci pochodz± wprost ze szklarni.

Egzotyczne okazy mog± byę zamawiane na państwa æyczenie u zagranicznych producentów.

Zawsze s³uæymy fachow± rad±.

Firma ogrodnicza Piotra Dziomdziory.

Piotr to juæ trzecie pokolenie najbardziej znanej rodziny ogrodniczej w £odzi.
Specjalizuje siź w produkcji HEDERY HELIX (zarówno sadzonek jak i doros³ych ro¶lin) oraz innych ozdobnych ro¶lin doniczkowych.
Produkuje takæe ciźte
kwiaty ANTHURIUM.